tlač
24. ročník (2004) > koncept
24. festival humoru
KREMNICKÉ GAGY 2004
V NOVOM medzinárodnom ŠTÝLE
Kremnica 27. – 28. augusta 2004

Prehliadka najlepšieho humoru na Slovensku
Jediný a jedinečný reprezentačný festival humoru ponúkne naživo (na mnohých scénach v exteriéri a interiéri) i zo záznamu z printových i elektronických médií širokú škálu najlepších humoristických produkcií z takmer všetkých umeleckých žánrov, ktoré nominuje Akadémia humoru Slovenska spolu s dramaturgiou festivalu.

Slávnostné konštituovanie ”Akadémie Humoru Slovenska” (AHS) zo zaslúžilých a čestných celebrít humoru v SR
Po prvýkrát v histórii festivalu budú doživotne i posmrtne vymenovaní autori a interpreti z každého umeleckého žánru do „najvyššieho orgánu humoristov“. Vzniká AKADÉMIA HUMORU SLOVENSKA zložená z najväčších osobností a autorít slovenského humoru. AHS na základe Štatútu vyberie z celej produkcie humoru na Slovensku 3 – 5 umeleckých diel za daný rok – sezónu, ktoré zaradí = nominuje do programu festivalu a na záver festivalu udelí najvyššie humoristické ocenenia.

Udeľovanie ”Zlatých Gunárov” v 20 kategóriách
Usporiadatelia a AHS ocenia najlepšie humoristické produkcie v individuálnych, kolektívnych a mediálnych kategóriách za uplynulú sezónu hlavnou cenou „ZLATÝ GUNÁR“. Zvláštnymi cenami ako napríklad „Za celoživotné dielo“, „Za rozvoj humoru“, „Za brzdu humoru“, „Za nezmysel pre humor“ a pod. ohodnotia mimoriadne nápady a činy jednotlivcov a kolektívov. Slávnostný program s udeľovaním Zlatých gunárov bude vysielať verejnoprávna televízia zo záznamu.

Živé múzeum slovenského gýča
Netradičná vernisáž materiálnych a duchovných produktov životného štýlu „Slováka obyčajného“. „Live performance“ opakujúce sa počas celého festivalu s dopredu vypísanou a mediálne podporenou súťažou „O najoriginálnejší GÝČ ROKA“. Celoslovenská zbierka „predmetov, výrobkov i umeleckých diel“ sa stane trvalou expozíciou v meste Kremnica. Stará myšlienka z prvých ročníkov festivalu v novom „komplexnom“ vyjadrení.

Otvorenie kremnickej ”Uličky slávnych nosov”
Novou atrakciou Kremnice sa na dlhé roky stane aj „Ulička slávnych nosov“, kde prítomné celebrity otlačia svoj „čuchový orgán“ do hliny, resp. betónu a zanechajú ho ako trvalú pamiatku na svoju účasť na festivale.

Medzinárodný pohár v improvizácii
Osvedčená a veľmi obľúbená súťaž trojčlenných družstiev v improvizácii na danú tému dostane novú formu a pravidlá. Víťaz dostane „Zlatého gunára“ a najvyššej „improligy“ sa po prvýkrát zúčastnia aj medzinárodné družstvá najmä z pozvaných kolektívov z blízkeho Euroregiónu. Organizátori pripúšťajú aj účasť medzinárodnej trojice z celého sveta sformovanej priamo na festivale ad hoc.

Jarmočná atmosféra
Na festivale sa uskutoční množstvo umelecko-zábavných produkcií na námestiach a nádvoriach. Pouličné predstavenia amatérskych showmanov a kaukliarov budú prebiehať „non-stop“ a stanú sa súčasťou pozvánok na ďalšie programy, akcie, vernisáže... vrátane atraktívneho premietania filmových grotesiek na hradbách.

GAGY pre deti
Osobitnú pozornosť venuje dramaturgia tohto festivalu deťom. Preferuje interaktívne zábavné podujatia jarmočného charakteru na uliciach a námestiach. Cieľom je vtiahnuť deti do festivalového diania a motivovať ich k aktívnej spoluúčasti a vlastnej humoristickej tvorbe v ktoromkoľvek žánri.

Rozšírenie podujatia na ”Medzinárodný” festival
Ambíciou festivalu je postupne ho rozširovať o produkciu autorov a interpretov zo zahraničia, ktorí vystúpia na festivale nesúťažne – ako hostia. Usporiadatelia nadväzujú kontakty s osobnosťami, inštitúciami a festivalmi v blízkom Euroregióne a zorganizujú aj rokovania o vzájomnej recipročnej výmene produkcií medzi laureátmi festivalu a zahraničnými účastníkmi.

Mediálna podpora festivalu
Vzhľadom na podstatnú inováciu, rozšírenie i zmenu charakteru festivalu z prehliadky na prestížnu súťaž, bude mimoriadna pozornosť venovaná mediálnej prezentácii festivalu a jeho sponzorov. Vyslovujeme presvedčenie, že bohatý program i účasť najpopulárnejších osobností humoru zo Slovenska i zo zahraničia, sú dostatočnou motiváciou pre širokú pozornosť médií. Od tlačovej konferencie s vyhlásením štatútu a činnosti AHS, cez public relations počas celého roka príprav až po reklamnú kampaň pred podujatím sa budú prezentovať všetci usporiadatelia a finanční prispievatelia vo výraznej vizuálnej koncepcii. Prvou lastovičkou je tento propagačný bulletin.

Nové logo a hlavná cena festivalu „ZLATÝ GUNÁR“
Vychádzajúc „z našich historických výskumov“, podľa ktorých na počiatku humoru bola hus so svojím ...“gág, gág...“, sa organizátori spolu s AHS rozhodli udeľovať najvyššiu cenu festivalu ZLATÝ GUNÁR. Je iba z hliny, v krku má vraj hrudku z kremnického zlata, ktorou sa pravdepodobne dusí, vyzerá to však, že sa smeje. Zlatého gunára údajne kedysi dávno objavil neďaleko Kremnice zatiaľ málo známy „slovenský gagológ“ Aladár Cimmerman. Z jeho „zachovaných náčrtkov“ je evidentné, že uvažoval zakomponovať zlatonosného gunára do erbu Kremnice. Preto je ním navrhnuté logo i soška aj novým maskotom kremnického festivalu.

Hlavní organizátori a spoluusporiadatelia akcie
Hlavnými organizátormi sú: Spolok Klub mládeže Labyrint Kremnica – občianske združenie
Mesto Kremnica
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Spoluusporiadatelia sú: NEO – nezisková organizácia Bratislava
G.A.G. - umelecká agentúra, spol. s.r.o. Banská Bystrica
NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
Divadlo Kusy cukru – občianske združenie Kremnica
Cremnicium – občianske združenie Kremnica

Partneri a sponzori festivalu
Hlavní organizátori ponúkajú možnosť rokovania aj o viacerých formách podpory festivalu:
• Generálny partner festivalu a ZLATÉHO GUNÁRA
• Mediálny sponzor Kremnických gagov
• Sponzorstvo jednotlivých žánrov, kategórií, akcií, programov a pod.

Humoristické žánre a kategórie
Kolektívne kategórie:
• Kabaretné produkcie
• Hudobné produkcie
• Pantomimické/pohybové/tanečné produkcie
• Bábkové produkcie
• Pohár improvizácie
• Divadelné a pouličné produkcie
Individuálne kategórie:
• Karikaturisti/kolážisti/fotografisti
• Kúzelníci/iluzionisti/pouliční zabávači
• Literáti/epigramatici
• Pesničkári/muzikanti
• Divadelníci/recitátori/mímovia
Mediálne kategórie:
• Rozhlasové zábavné relácie a programy
• Televízne zábavné relácie a programy
• Humoristické noviny/časopisy
• Krátke animované/hrané filmy
• Humorné internetové stránky
• Humorné TV reklamné spoty
Osobitné kategórie:
• Objav roka/festivalu
• Najlepšia produkcia festivalu
• Najoriginálnejší Gýč roka