tlač
24. ročník (2004) > oganizátori a partneri
Hlavní usporiadatelia: Spolok Klub mládých Labyrint OZ Kremnica
Mesto Kremnica
NEO – nezisková organizácia Bratislava
G.A.G. - umelecká agentúra, spol. s.r.o. Banská Bystrica
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Spoluusporiadatelia: Múzeum mincí a medailí NBS Kremnica
Knižnica J.Kollára Kremnica
Cremnicium – OZ Kremnica
Rybárska reštaurácia Zlatý Sivoň Kremnica
Divadlo Kusy cukru OZ Kremnica
OZ PRMK Kremnica
Hlavný sponzor: TOPVAR, a.s., Topoľčany
Hlavný mediálny partner: Rádio EXPRES Bratislava
Sponzori festivalu: Kooperativa a.s. Banská Bystrica
Bazokov – umelecké kováčstvo Kremnica
Metské lesy s.r.o. Kremnica
Vinotéka Varhaňovský Kremnica
POSTEL Bratislava
LUKROMTEL Kremnica
Mediálni partneri: STV Bratislava
STORE MEDIA Bratislava
SME Bratislava
Festival podporili: Ministerstvo kultúry SR
Mesto Kremnica