tlač
25. ročník (2005) > koncept
25. festival humoru
KREMNICKÉ GAGY 2005
Kremnica 26. – 28. augusta 2005 (piatok - nedeľa)

Národná prehliadka humoristických produkcií
Jediný festival humoru na Slovensku predstaví najlepšie humoristické produkcie všetkých umeleckých žánrov z amatérskej i profesionálnej tvorby. Súťažné programy nominujú členovia Akadémie humoru Slovenska, hostí pozve dramaturgia festivalu. Tradičné podujatie určené pre širokú verejnosť (vrátane detí, študentov i seniorov), ktoré navštevuje už dvadsaťpäť rokov najmä mladá a stredná generácia, sa bude opäť konať v historickom centre starobylej Kremnice na niekoľkých scénach v exteriéri (najmä na Štefánikovom námestí) a na javiskách či pódiách v interiéroch miestnych kultúrnych inštitúcií.

Akadémia humoru Slovenska (AHS)
Je zložená z najväčších osobností a autorít slovenského humoru. Členovia AHS na základe Štatútu monitorujú najnovšiu tvorbu humoru na Slovensku počas uplynulého roka, resp. sezóny. Po jej skončení z každého umeleckého žánru nominujú 2 – 3 humoristické produkcie, ktoré považujú za najkvalitnejšie. Dramaturgia ich pozve a zaradí do programu festivalu. Na záverečnom udeľovaní gunárov AHS vyhlási laureátov najvyššieho humoristického ocenenia – Zlatý gunár – v jednotlivých kategóriách a žánroch.

 SÚŤAŽNÉ PROGRAMY V BLOKOCH
Literárny a pesničkový cirkus
V ozajstnom šapitó na Štefánikovom námestí budú okrem atraktívnych divadelných predstavení prebiehať aj netradičné programy. Nominovaní autori najlepších literárnych diel za poslednú sezónu budú osobne čítať úryvky zo svojich knižiek, vydavatelia ich budú prezentovať i predávať. Striedať ich budú najlepší recitátori s humoristickou poéziou či prózou a najlepší slovenskí pesničkári so svojimi novinkami. Program bude uvádzať známy aforista Tomáš Janovic, najmladší akademik Peter Janků a špecialista na prednes Ivan Kováč.

Dernisáž výstavy karikatúr a vyhlásenie nového loga festivalu
Reprezentačná výstava nominovaných karikaturistov bude opäť otvorená najmenej 4 týždne pred festivalom v Múzeu NBS v Kremnici. Slávnostná „dernisáž“ na KG vyvrcholí „dražbou čistého papiera“ a výtvarných karikatúr prítomných autorov. Ešte predtým však AHS pod vedením akademika Jána Valtera vyhodnotí celoslovenskú súťaž o nový logoznak festivalu humoru Kremnické gagy, ktoré bude oficiálnym logom v ďalších ročníkoch KG. Najlepší karikaturista dostane Zlatého gunára, víťaz súťaže o nové logo aj finančnú odmenu.

Inovovaný Pohár improvizácie
Tradičné a obľúbené javiskové improvizácie trojčlenných hereckých družstiev budú mať dve kolá. V prvom sa predstavia súťažné družstvá s vopred známymi témami, ktoré dostanú pri prezentácii na začiatku festivalu. V druhom kole budú súťažiť tzv. vyraďovacím spôsobom na vyžrebované témy – aforizmy, resp. ľudové príslovia a porekadlá. Program obohatia súťažiaci kúzelníci a iluzionisti, ktorí budú improvizovať iba na prvý pohľad. Porota pod vedením Milana Markoviča odovzdá najlepším improvizátorom Zlatého gunára, najúspešnejšieho kúzelníka vyhlási známy iluzionista a kúzelník Alexander Gerič.

Projekcie audiovizuálnych produkcií
Najlepšie audio a audiovizuálne produkcie za poslednú sezónu uvedú na festivale jeho noví akademici. Andrej Zmeček a Ľubomír Belák, naslovovzatí odborníci v týchto žánroch, pozvú do Kremnice aj tvorcov týchto diel. V príjemnom prostredí átria Poľovníckej reštaurácie predstavia ich umeleckú tvorbu, premietnu ukážky a vyhlásia Zlatých gunárov za sezónu 2004/2005 v každej kategórii.

Sympózium o gýči
Celoslovenská zbierka gýčov sa stáva trvalou hodnotou mesta Kremnica. Po celoročnom „výkupe“ a po živej vernisáži v stálej expozícii – Múzeu slovenského gýča sa na festivale uskutoční verejná odborná diskusia, t.j. akýsi „seminoár“ o materiálnych a duchovných produktoch životného štýlu „Slováka obyčajného“ – Gýčové sympózium. Tvorcovia a výrobcovia „najoriginálnejších“ gýčov budú odbornou verejnosťou uznaní a povýšení na umelcov, čím hodnota ich „umeleckých diel“ okamžite vzrastie. Gýčové sympózium pod vedením laureátky Zlatého gunára za Gýč roka 2004 Tatiany Kovačevičovej a kurátora Múzea Gýča Romana Vykysalého vyhlási aj najväčšiu absurditu za sezónu 2004/2005 a udelí jej ocenenie „Najoriginálnejší gýč roka“.

Programy pre deti
Ani na jubilejnom ročníku festivalu humoru nebude chýbať detský humor a humor pre deti. Samostatná výstava detských karikatúr, detské hry a súťaže, bábkové produkcie a hry pre deti budú súčasťou festivalového programu. Najviac ich bude v sobotu a nedeľu dopoludnia. Najlepší program dostane detského Zlatého gunára.

Ostatné produkcie
Ostatné humoristické a zábavné žánre ponúkne dramaturgia festivalu širokému publiku v programových blokoch na rôznych exteriérových a interiérových scénach a pódiách Kremnice. Divadelné predstavenia, kabaretné či pohybové produkcie budú podľa ich charakteru a technických požiadaviek uvedené buď v Mestskom kultúrnom stredisku, na scéne Vinotéka Varhaňovský, alebo v Kine Partizán. Vystúpenia hudobných skupín budú koncen-trované na najväčšej scéne festivalu, pouličné produkcie priamo na Štefánikovom námestí v centre Kremnice.

Udeľovanie ZLATÝCH GUNÁROV v 15 kategóriách
Usporiadatelia a AHS ocenia najlepšie humoristické produkcie prestížnou cenou slovenských humoristov ZLATÝ GUNÁR v týchto žánroch:
A/ Kolektívne kategórie: Divadelné produkcie, Hudobné produkcie, Kabaretné a pouličné produkcie, Pohybové produkcie, Bábkové a produkcie pre deti, Javiskové improvizácie
B/ Individuálne kategórie: Karikaturisti, Kúzelníci a iluzionisti, Literáti a epigramatici, Pesničkári, Recitátori
C/ Mediálne kategórie: Audio produkcie (Rádiá/CD/MGF), Audiovizuálne produkcie (TV/filmy/DVD)
D/ Osobitné kategórie: Gunárik (objav roka), Trafená hus (naväčšia absurdita, gýč roka)

Podľa námetu zosnulého dramaturga festivalu Stana Radiča spoja populárni moderátori krátke ukážky laureátov Zlatého gunára z každej humoristickej kategórie s „bravúrnymi číslami“ prítomných akademikov a humoristických celebrít do jedného veľkého festivalového „gagaprogramu“ pod názvom ZLATÝ GUNÁR. TV technikou zaznamenaný zábavný program na hlavnej otvorenej scéne v sobotu večer bude ozajstnou finálovou prehliadkou najlepšieho humoru na Slovensku.

 NESÚŤAŽNÉ PROGRAMY A ATRAKCIE
Ulička slávnych nosov
Do novej atrakcie Kremnice na Kollárovej ulici pribudne na festivale ďalší „čuchový orgán“ známeho a renomovaného humoristu. Kto ním bude po Júliusovi Satinskom naznačil pri odhalení jeho nosa Milan Lasica. Okrem Jara Filipa to bude aj jeho blízky priateľ  a kolega Stano Radič.

Tvorivé dielne – pouličné atrakcie a show
Týždeň pred festivalom prídu do Kremnice mladí i starší divadelníci, hudobníci a výtvarníci, aby na dané témy pripravili množstvo pouličných happeningov. Počas podujatia budú dotvárať výzdobu mesta, navodzovať zábavnú atmosféru medzi návštevníkmi a netradičným spôsobom pozývať na jednotlivé akcie a programy.

Kremnický orloj
Od jubilejného ročníka bude mať festival ďalšiu novú atrakciu – Kremnický Orloj. Na Štefánikovom námestí sa v dvojici okien nad Labyrintom počas troch dní pravidelne objavia „najsvätejší“ humoristi. Koľkí a ktorí to budú, je zatiaľ tajomstvom.

Filharmonický Husací zbor na Kremnickej veži
Nové dobrovoľné spevácke teleso bude mať premiéru v Kremnici na najbližšom festivale. V jeho repertoári budú svetoznáme zvučky a melódie, ktorými budú z Kremnického zámku ohlasovať začiatok festivalu, otvorenie Uličky slávnych nosov, príchod významných hostí, vyhlásenie Zlatých gunárov a pod. Husací zbor uvedie po prvý krát aj Hymnu festivalu humoru „Nad Grobňou sa blýska, husi divo vyjú...“

Veteráni humoru a 25 s.r.o.
25. ročník festivalu je vhodnou príležitosťou k stretnutiu s bývalými účastníkmi „humoristiko-satirického odboja“. Usporiadatelia pozvú na festival v Kremnici všetkých významných žijúcich tvorcov a interpretov z prvých a ďalších ročníkov festivalu Slovenské, resp. Kremnické gagy. Mnohí z nich vystúpia v rámci Pohára improvizácie, pri Udeľovaní Zlatých gunárov, ale najmä v osobitnom programe 25 s.r.o., ktorý bude akousi panelovou konferenciou 25-tich humoristov na 2 absurdné udalosti, ktoré sa kedysi v Kremnici stali. „Najstatočnejší“ a „najfrekventovanejší“ účinkujúci – veteráni obdržia na festivale osobitnú kartu výhod, tzv. „Kremnickú 255“-ku.

Nočná veštiareň
Kremnické veže poskytnú svoje tajuplné priestory pre stretnutie s „odborníčkami na predpovede šťastia“. Renomované veštice pomocou svojich médií naznačia najbližšiu budúcnosť nielen zvedavým návštevníkom, známym humoristom ale aj prítomným politikom a verejným činiteľom, ktorých politickú perspektívu budú môcť zaznamenať a zverejniť aj novinári.

Veselá je tráva
Pomerne priateľské futbalové stretnutie: GAGTEAM versus KREMNICA
28. augusta 2005 na ihrisku v Kremnici
(na záver 25. ročníka festivalu humoru KREMNICKÉ GAGY 2005)
V úpornej snahe dokázať, že umelci nie sú športové drevá a vedení snahou ešte viac rozosmiať už aj dosť veselých návštevníkov Kremnických gagov, rozhodli sa organizátori pre túto ojedinelú športovo-zábavnú šou. Výber GAGTEAM bude zložený zo špičkových humoristov, resp. z tých, ktorí budú po dvojdňovom festivale schopní dobehnúť zo šatne na trávnik. Ak sa do augusta dohodneme na sumách za prestupy, na trávniku by sa mali objaviť známe i neznáme tváre zo športu a šoubiznisu.
V tíme Kremnice nastúpia bývalí internacionáli z tohto mesta. resp. tí ktorí sa poznajú s organizátormi. O výsledku zápasu sa stále rokuje a je reálne nebezpečenstvo, že nebude známy do poslednej minúty.
Stretnutie bude komentovať skvelý a zatiaľ mediálne nedocenený amatérsky komentátor Peter Pavlík. Výťažok z podujatia pôjde na charitatívne účely, čo je jediný vážne myslený prvok celého podujatia.

 SPONZORI a PREZENTÁCIA V MÉDIACH
25. festival humoru bude v spolupráci s mediálnymi sponzormi opäť výrazne propagovaný v elektronických i printových médiách. Naplánovaná je reklamná kampaň v STV, TA3, Ružinovskej TV, Rádiu Expres, denníkoch SME, Národná obroda, v hypermarketoch Hypernova na celom Slovensku a formou P.R. aj v regionálnych médiach. V jej priebehu bude odprezentovaný najmä hlavný sponzor, sponzori a mediálni sponzori festivalu podľa veľkosti spoluúčasti na podujatí.