tlač
25. ročník (2005) > oganizátori a partneri
Hlavní usporiadatelia: Mesto Kremnica
Spolok KM Labyrint Kremnica
Spolusporiadatelia: G.A.G. - umelecká agentúra, spol. s r.o. Banská Bystrica
NEO - nezisková organizácia Bratislava
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Múzeum mincí a medailí Kremnica
Knižnica J. Kollára Kremnica
Pod záštitou: Predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu
a Ministerstva kultúry SR Bratislava
Hlavný sponzor: Pivovar STEIGER Vyhne
Hlavný mediálny sponzor: Radio Expres Bratislava
Sponzor Zlatého gunára: Čerínska minerálka s.r.o. Čačín
Sponzori: Kooperativa, a.s. Banská Bystrica
Vinotéka Biely bocian – Varhaňovský Kremnica
Bazokov – umelecké kováčstvo Kremnica
Enterprise – reklamná agentúra Banská Bystrica
IM Mineral Kremnica
Mediálni partneri: SME Bratislava
STV Bratislava
TVA Bratislava
TV Markíza Bratislava
AZTV - Slovak regional TV Banská Bystrica
Ružinovská TV Bratislava
STORE MEDIA Banská Bystrica
ATLAS.SK Bratislava