tlač
26. ročník (2006) > logo / prezentácia / spoty
NOVÉ LOGO FESTIVALU pre Kg´06

Autor: Svetozár Mydlo
dvorný ilustrátor Radošinského naivného divadla, © 2006

PREZENTÁCIA 26. ročníka

Prospekt (veľkosť 660 kB)

Televízny SPOT festivalu Kg´06

Televízny spot (veľkosť 1,66 MB)

Zvukový SPOT festivalu Kg´06

Zvukový spot (veľkosť 940 kB)