tlač
koncept (2007-2009)
KREMNICKÉ GAGY
Stredoeurópsky festival humoru a satiry
Koncept pre roky 2007-2009

JEDINÝ FESTIVAL SVOJHO DRUHU
Kremnické gagy sú jediným festivalom v Stredoeurópskom priestore, ktorý sa dlhodobo programovo orientuje na kvalitný a nezávislý humor a satiru vyskytujúce sa v mnohých umeleckých žánroch. Festivalový program je z časti národnou súťažou najlepších humoristických a satirických produkcií v Slovenskej republike a súčasne prehliadkou výnimočných zahraničných osobností a umeleckých skupín zo Strednej Európy, resp. krajín Európskej únie. Umelecké diela alebo výkony z poslednej sezóny nominujú do národnej súťaže členovia Akadémie humoru Slovenska (AHS) na základe odporúčania členov Akademického pléna AHS alebo prihlášky zverejnenej na internetovej stránke festivalu. Domácich i zahraničných hostí vyberá dramaturgia festivalu na základe dlhodobého prieskumu, odporúčaní členov AHS a spolupráce s kultúrnymi inštitúciami a umeleckými agentúrami.

SPONTÁNNY VZNIK A TRVALÝ PRIRODZENÝ ZÁUJEM
Festival Kremnické gagy (pôvodne Slovenské gagy) vznikol prirodzenou spoločenskou objednávkou zdola – z iniciatívy úspešného študentského divadla malých javiskových foriem (Kremnické divadlo v podzemí) a záujmu mladých ľudí na pôde miestneho klubu Labyrint. Od začiatku sa na kremnických interiérových i exteriérových scénach snažil prezentovať vynikajúcich amatérov i skúsených profesionálov. Trend slobodnej umeleckej konfrontácie bez rozdielu pôvodu i spôsobu živobytia autorov a interpretov je dnes posilnený snahou o užšie prepojenie umeleckých činov slovenských regiónov a kultúrneho centra (Bratislava) v symbolickom strede SR, resp. Európy. Festival si získava stále viac priaznivcov z celého Slovenska i Čiech, akciu objavujú aj návštevníci zo zahraničia. Trojdňové podujatie, ktoré sa spravidla koná posledný augustový víkend, navštevuje na konci leta cca 8000 – 10000 divákov prevažne mladej a strednej generácie, veľký záujem prejavujú aj deti s rodičmi.

VHODNÁ POLOHA, PROSTREDIE, ATMOSFÉRA
Festival Kremnické gagy má ideálne teritoriálne umiestnenie v strede Slovenska a veľmi vhodné exteriérové a interiérové prostredie v historickom centre starobylého baníckeho mesta Kremnica, ktoré má nezanedbateľný vplyv na pozitívnu atmosféru podujatia. Disponuje viacerými komornými i veľkokapacitnými priestormi, ktoré sú vhodné na menšie i veľké scény a pódiá s kapacitou od 100 do 800 miest na sedenie.

ZAČIATKY, PERIPETIE A PROFESIONALIZÁCIA
Festival Kremnické gagy prekonal ťažké začiatky, zmeny spoločenského režimu, dlhé obdobia nedostatku pochopenia i finančných prostriedkov. V súčasnosti akciu pripravuje stabilný tím hlavných organizátorov s profesionálnou dramaturgiou, tvorivou propagáciou a koordinovanou organizáciou festivalu. Organizátori nadväzujú spoluprácu aj so zahraničnými partnermi s cieľom začleniť festival do európskeho kultúrneho kontextu.

USPORIADATELIA A PARTNERI
Festival Kremnické gagy organizuje Mesto Kremnica s podporou mestskej samosprávy. Hlavnými organizátormi sú aj kultúrne organizácie z Bratislavy (NEO, nezisková organizácia), Banskej Bystrice (G.A.G.-umelecká agentúra, spol. s r.o. ) a miestne občianske združenia (Klub Labyrint a Múzeum gýča). Stabilizoval sa aj okruh významných sponzorov, silných mediálnych partnerov, pripájajú sa zahraniční spolupracovníci a inštitúcie. Zlepšujú a rozširujú sa miestne ubytovacie kapacity, stravovacie a rekreačné doplnkové služby v historickom centre mesta a blízkom okolí.

AKADÉMIA HUMORU SLOVENSKA A PRESTÍŽNE OCENENIA
Na festivale Kremnické gagy sa v roku 2004 kreovala nezávislá skupina špičkových odborníkov a reprezentatívnych výkonných umelcov z rôznych umeleckých profesií. Pod názvom Akadémia humoru Slovenska sleduje, hodnotí a v zmysle svojho Štatútu každoročne oceňuje najlepšie umelecké činy v oblasti humoru a satiry za poslednú sezónu prestížnym ocenením ZLATÝ GUNÁR v 15 kategóriách. Jej dlhodobým cieľom je motivovať a podporovať tvorcov kultivovaného humoru a satiry ako dôležitej spoločenskej reflexie ku kvalitnejším a hodnotovo vyspelejším umeleckým dielam a výkonom vo všetkých umeleckých žánroch.

FESTIVAL RÔZNYCH ŽÁNROV A KONCENTRÁCIE OSOBNOSTÍ
Festival Kremnické gagy je prezentáciou najlepšieho humoru a satiry na Slovensku s jasnou hodnotovou orientáciou na kvalitu a podporu nových tvorivých, kultúrne vyspelých produkcií pre všetky generácie návštevníkov. Festivalová Kremnica je veľmi príjemným miestom konfrontácie mladých a neznámych talentov i renomovaných osobností, tvorivou dielňou nových nápadov i špecializovaných komponovaných programov, širokým pódiom pre vystúpenia výrazných domácich a zahraničných individualít. Na festivale dominujú vynikajúce divadlá, koncerty zábavných a pohodových kapiel, výstavy karikatúr, koláží a fotografií. Trvalé miesto majú menšinové žánre, netradičné pouličné produkcie a súťaž v improvizácii.

KREMNICA – MEKKA HUMORU A SATIRY
Festivalové akcie ako napr. Ulička slávnych nosov, Múzeum gýča, Výstavy karikaturistov a pod. sa postupne stávajú trvalou súčasťou života starobylého mesta a jeho turistického ruchu. Mnohé umelecké diela a tiež záznamy z jednotlivých ročníkov zostávajú v Kremnici a vytvárajú tradíciu, históriu humoru a satiry na Slovensku. S rastúcou návštevnosťou festivalu sa Kremnica stáva „Mekkou humoru“ pre stovky účinkujúcich, pre ktorých vystupovať v Kremnici je osobitnou poctou. Festival je aj príležitosťou pre odovzdávanie skúseností starších, stále kvalitných humoristov mladým talentovaným umelcom. Festivalová dramaturgia sa snaží aj o systematické prepojenie akcie s domácim prostredím formou interaktívnych tvorivých dielní pre deti, výstaviek prác študentov a motivujúcim zapájaním obyvateľstva do festivalového diania na báze tvorivosti vo sfére humoru a satiry.

FESTIVAL PRE DETI, MLADÝCH I SKÔR NARODENÝCH
Kremnické gagy sú nielen kultovou záležitosťou pre odborníkov v oblasti humoru a satiry, ale aj kultivovanou zábavou – relaxom pre široké masy obyvateľstva. Tradičné sú takmer non-stop produkcie pre deti, ktoré lákajú na festival celé rodiny. Mladú generáciu priťahujú kvalitné nekonvenčné hudobné skupiny a interpreti, strednú generáciu obľúbené české a slovenské osobnosti a špičkoví zahraniční umelci z krajín V4 a západnej Európy. Starším vyhovuje živá džezová alebo swingová nálada na námestiach alebo v uličkách mesta, pouliční umelci, veselé formy občerstvenia i mnohé zábavné a sprievodné akcie festivalu.

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL PLNÝ ZÁŽITKOV, PREKVAPENÍ A ATRAKCIÍ
27 uskutočnených ročníkov festivalu dokazuje, že podujatie má silnú životaschopnosť a bohatú tradíciu, ktorá sa v Kremnici pevne zakorenila v dvoch generáciách domácich priaznivcov a podporovateľov z celého Slovenska. Každý ročník je bohatší o nové zážitky, známe i populárne osobnosti, slávne dvojice a umelecké skupiny. Festival naberá aj nové cezhraničné rozmery, rozširuje svoju pôsobnosť na Strednú Európu a má ambíciu získať umelcov z celej Európskej únie. Dlhodobým cieľom je uskutočniť veľký Európsky festival humoru a satiry, ktorý sústredí najlepšie humoristické a satirické produkcie na niekoľko dní do Kremnice.

FESTIVALOVÉ ŽÁNRE
1. divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie (pantomíma apod.)
2. produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné apod.) a umelecký prednes
3. pouličné produkcie (žonglovanie, kúzla a ilúzie, sochy,...) a improvizácie
4. karikatúry, fotografie a iné výtvarné diela
5. literárne a žurnalistické diela
6. hudobné produkcie (všetky žánre)
7. zvukové a zvukovo-obrazové záznamy diel a výkonov, internetové stránky

STÁLE FESTIVALOVÉ SCÉNY
1. Klub Labyrint – malá podzemná interiérová scéna, festivalový klub (100 – 150 osôb)
2. Nádvorie Biely bocian – stredná exteriérová scéna s čiastočným prekrytím (350 – 400 osôb)
3. MsKS – malá interiérová scéna s javiskom a variabilným hľadiskom na 1. poschodí (120 – 150 osôb)
4. Kino Akropola – stredná interiérová scéna s širokým javiskom a eleváciou sedadiel (330 osôb)
5. Fontána – veľká krytá scéna na veľkom námestí situovaná oproti svahu so sedením na lavičkách alebo tráve pri fontáne (800 – 1500 osôb)
6. Mineral – maličké pouličné kamenné pódium na najfrekventovanejšom mieste festivalu
7. Medzibránie – vysokofrekventovaný nepravidelný priestor medzi dvoma mestskými bránami (150 – 180 osôb)
8. Čitáreň knižnice J. Kollára – malá konferenčná miestnosť na prízemí (50- 60 osôb)
9. Galéria Múzea mincí a medailí – 3 výstavné miestnosti (150 osôb)
10. Pod zámkom – stredne veľký trávnatý priestor pre veľké pódium s hľadiskom (1500 –2000 osôb) alebo väčší stan (250 – 600 osôb)
11. Ulička slávnych nosov – malé nádvorie s reliéfmi nosov zosnulých humoristov na stene (100 – 120 osôb)
12. Múzeum gýča – provizórna expozícia v Bellovom dome pri Uličke nosov (10 – 15 osôb)