tlač
28. ročník (2008) > program


Informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo nám. 35/44
Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 08:00 – 18:00
sobota – nedeľa 10:00 – 16:00

Tel./fax: 045 6742 856                         e-mail: infocentrum@kremnica.sk

 Možnosti ubytovania