tlač
akadémia humoru > akademici 2008
Akadémia humoru Slovenska
pre rok 2008

Milan Markovič prezident AHS
Darina Abrahámová výkonná predsedníčka nominačnej komisie AHS a hlavná dramaturgička festivalu Kremnické gagy
Peter Kováč divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie
Daniela Papayová produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné apod.) a umelecký prednes
Jakub Nvota pouličné produkcie (žonglovanie, kúzla a ilúzie, sochy,...) a improvizácie
Ján Valter fotografie, karikatúry a iné výtvarné diela
Tomáš Janovic literárne a žurnalistické diela
Martin Geišberg hudobné produkcie
Ľubomír Belák zvukové a zvukovo-obrazové záznamy diel a výkonov, internetové stránky
Iveta Radičová Cena Stana Radiča za objav roka
Roman Vykysalý Trafená hus – cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane
Kornel Földvári čestný člen (od 25.8.2007)
Jozef Mokoš čestný člen (od 26.10.2007)