tlač
akadémia humoru > akademické plénum AHS
Akademické plénum AHS

Milan LASICA prvý prezident AHS, 2004
Stanislav ŠTEPKA druhý prezident AHS, 2005, 2006
Martin Ciel bývalý člen AHS (krátke animované filmy/hrané filmy) 2004
Jaroslava Čajková bývalý člen AHS (recitátori) 2006
Ján Fakla bývalý člen AHS (najlepšia produkcia festivalu/ kabaretné produkcie) 2004, 2005
Miroslav Kasprzyk bývalý člen AHS (pantomimické / pohybové produkcie) 2004
Ivan Kováč bývalý člen AHS (divadelníci / recitátori / mímovia / pouličné produkcie) 2004, 2005
Peter Janků bývalý člen AHS (pesničkári/muzikanti, hudobné produkcie) 2005, 2006, 2007
Oľga Panovová bývalý člen AHS (pohybové produkcie) 2005, 2006
Rasťo Piško bývalý člen AHS (zvukové záznamy diel a výkonov) 2006
Roman Slanina bývalý člen AHS (kabaretné a pouličné predstavenia) 2006
Jozef Tarkay bývalý člen AHS (hudobné predstavenia) 2006
Dušan Valúch bývalý člen AHS (pesničkári/muzikanti) 2004
Elena Vacvalová bývalý člen AHS (rozhlasové relácie a zábavné programy) 2004
Fedor Vico bývalý člen AHS (humoristické noviny/časopisy) 2004
Andrej Zmeček bývalý člen AHS (audio produkcie) 2004